Vad ska jag satsa på att lära nu?

clip_image004Det är en jobbig process att skaffa sig bra vanor – att vid bridgebordet plocka rätt kort antingen det sker i budlådan eller bland de 13 korten man har i handen.
Rätt? I den meningen att man ofta gör ett bättre val än motståndarna och därmed lyckas oftare.För att nå resultat snabbare är det viktigt att satsa på att lära sig sådant som är vanligt förekommande – prioritera rätt. Ett urval hjärnan ofta utför automatiskt åt oss, men som ibland kan vara svårt även för den bästa hjärna (dvs min egen). Speciellt om jag inte har någon erfarenhet. ”Moment 22” – jag vill lära mig för jag inget kan, men för att lära mig effektivt måsta jag kunna något….
Mao riktigt jobbigt PUH!
clip_image002Vanligt förekommande? Det är här sannolikheten kommer in, ”procenten Helge”. Om jag spelar bridge 1 gång per vecka hela året och jag vid varje tillfälle spelar 25 givar, så hinner jag spela 25×52 = 1300 givar på ett år. Om något har sannolikheten att inträffa vid 1% av givarna inträffar det alltså 13 gånger per år, dvs en gång i månaden, förmodligen så sällan att det inte är det första jag borde lära mig. Spelar du två gånger i veckan blir det dubbelt så ofta och därmed viktigare att behärska. 4% innebär 1-2 ggr/vecka, 20% 5 ggr per kväll. Tyvärr är bridge ett alldeles för varierande spel för att sannolikheten för att något ska vara 20% inte händer speciellt ofta. Mycket av det som händer med händer, händer mer sällan…. Det är ju det som är själva grejen, man lär inte bridge på en kväll, det tar ”lite längre tid” och kräver därmed mer energi. Eftersom det är så, är det intressantare och roligare än andra kortspel! Det är trist att det ska behöva vara så – men en oundviklig konsekvens!

För att underlätta den “svåra” inlärningsprocessen används sammanfattningar – bland all given information – vad är det viktigaste. Som glada ”amatör”-pedagoger glömmer vi detta ibland – ni får ursäkta oss… Sen finns det någon gammal klyscha om att “Repetition är kunskapens moder” – det får ni fixa själva.

image