2-öppning

Jag bortser ifrån en eventuell inledning med (2kl – 2ru). Missing points blir nyttigare om man öppnar direkt med högfärgen, dels för att man hinner visa den svitade handen bättre, dels därför att svarshandens första bud är viktigt.  
                                       öppning 2hj = minst femkortshjärter, högst 14mp, rondkrav

Vi bryr oss inte om låghonnörere i detta inledande skede. Vi är ändå nästan i utgång och nu söker vi slammöjligheter. Tangentbudet 2sp förnekar 1½ honnörsstick (E+K, KD+K, K+K+K), andra bud utan hopp visar således minst 1½ hs. 3hj visar också slampunkter men här kan Dxx som stöd räknas som kung (½hs).
Svarshanden får inte passa under 3hj. Om han direkt hoppar till 4hj visar han bra stöd (fyrkortsfärg) men alls inga kontroller (ess, kungar, singlar) bredvid. Analogt med budgivningen 1sp – 2NT – 4sp eller 1ru – 1sp – 4sp (kursivt = bör gälla generellt).

image

Sh har för mycket för 4hj men för lite för 3hj. Alltså tangentbudet 2sp "så länge". Om nu öh bjuder om sin färg (3hj) visar han minst en bra sexa men mer än 10mp. Sh får passa, men lägger naturligtvis på till 4hj med aktuell hand. Någon av låghonnörerna plus klöver kung borde vara värt något.

Hoppar öh till 4hj visar han 10mp och en lång hjärter, d.v.s. har 4hj på egen hand. Troligen har han då det mesta som finns av hjärterhonnörer och svarshanden måste passa. Öh kan t.ex. sakna EKD i ruter (ha tre lankor). Om öh direkt öppnat med 4hj visar han således minst 15mp, d.v.s. förnekar en 2-öppning.
image

I detta fall bjuder öppningshanden 2NT vilket inte kan vara äkta eftersom han ju har en svitad hand. 2NT visar minst fyrkortsspader! Nu ser svarshanden runt 10 kort i högfärgerna och plötsligt kan han räkna in 3stp i spader. Nu har handen blivit bättre och om klK (3stp) är värdefull är 6hj väldigt nära ty då ser sh att vi är nere i 8mp sammanlagt.

Svarshanden hoppar således till 4kl! Öh kan ha renons eller singel i klöver så det gäller fortfarande att korten passar ihop. Öh vet inte vilken högfärg som blir trumf (sh kan ju ha femkortsspader) men han uppfattar 4kl som en kontroll eftersom man aldrig introducerar äkta färger på fyrtricksnivån i ostörd budgivning. Öh uppfattar samtidigt 4kl som en slaminvit och att svarshanden verkar ha fått bättre kort när öh visat sin spaderfärg.

I detta fall bjuder öh 6hj direkt på 4kl ty han har endast 6mp när sh inte bjöd 4ru. Storslam är inte att tänka på. Visserligen kan sh ha spK men då inte spD ty han har förnekat 1½ hs (spKD+klK). Klöverkung är inte till nytta denna gång men den var betydelsefull i budgivningen genom att den indirekt pekade ut spaderdam (anser jag). Svarshanden bestämmer hjärter som trumf genom att passa.

Ett annat exempel från 2011 KM3 där klubbmästarna lite “ovetenskapligt” hittade 6sp.

image
Budgivningen med Inviterande 2-öppning bör gå 2sp – 3sp* – 4hj** – 6sp ***.  
    *  Stöd med minst 1½ hs (2 ess = 2 hs). Utan förstakontroll bjuder man direkt 4sp
  **  Öppningshanden visar sin lägsta förstakontroll – Ess eller renons i hjärter
***  Svarshanden vet att båda lf-essen är verksamma och kanske klD.
        14mp – (8-10)mp <= 6mp vilket är tillräckligt för lillslam.
Med svag hand (under 4 stödpoäng) bjuder svarshanden först 2NT och passar sedan på 3sp. Har man som svarshand ett blankt Ess och ett par småtrumfar, skall man bjuda högfärgsutgången (10mp) via avslag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s