Så spelas bridge

imageBridge är ett kortspel för fyra personer. Vi spelar ihop två och två. Vi spelar med en vanlig kortlek. Ess är högsta kort och tvåan lägsta. I tävlingsbridge använder vi oss av en bridgebricka med fyra fack och 13 kort i varje fack. Nord–Syd bildar ett par och Öst-Väst ett annat par. Bridge går ut på att vinna så många stick som möjligt tillsammans med sin partner. Ett stick är en runda när alla fyra spelarna spelat var sitt kort, det finns med andra ord 13 stick att slåss om. Du måste följa färg om du kan. Om det spelas spader måste du spela en spader om du har spader, annars lägger du ett dåligt kort i en annan färg (“saka”) alternativt kan du använda trumf. Högsta kortet i spelade färgen vinner sticket, om inte någon spelat trumf. Den som vinner sticket spelar ut i nästa stick. Nu ska ni få lära er några specialare som vi använder inom bridgen. Du som sitter Syd, är oftast spelförare – Big Boss och ska spela dina egna och din partners kort. Du som sitter Väst kallas för utspelare, du ska starta spelet genom att spela ut första kortet. Du som sitter Nord är träkarl, slaven i gänget. Du lägger dina kort fullt synliga och sorterade i färger på bordet, och har bara att och lyda order från din partner.

Spelet går så här, Du som sitter Väst och är utspelare startar denna gång med spader kung. Träkarlen (Nord) lägger ned sina kort och spelföraren (Syd), bestämmer vad som ska spelas. När man inte vill eller kan spela högre lägger man imageoftast sitt lägsta kort. Syd begär alltså spader fyra – och N har bara att lyda. Nu är det Östs tur, och eftersom han spelar ihop med Väst som har spelat ett högt kort, lägger han sexan. Du som sitter Syd kan välja mellan att sticka, eller spela ett lågt kort. Spaderfärgen är fördelad på följande sätt:

Hur många stick kan vardera sidan få i spader? Hur fördelas sticken om Väst startar med spader 2? Vilket är bästa utspel i spader K eller 2? Varför?

Budgivningen.
Först delas alla korten ut så alla deltagare får 13 kort var, alternativt att man plockar dem från respektive fack i brickan. Innan spelet kan börja ska det avgöras hur många stick, som ska tas av vilken sida och om någon färg ska vara trumf, dvs färg som tar stick om man inte kan bekänna i den spelade färg. Detta sker genom budgivningen, där man anger hur många stick imageöver 6 (dvs ett tal mellan 1-7) som man är beredd att ta och om man vill ha en färg som trumf eller spela utan trumf – Sang (NT – No Trump). Budet 4hj innebär alltså att man är beredd att försöka ta 10 (4+6) stick med hjärter som trumf. Föga imageöverraskande är att den som bjuder högst som är den som får spela “kontraktet”, dvs den sidan blir spelförare och den som bjöd “färgen” först är den som får äran att spela. Partnern till spelföraren lägger efter utspelet upp sina kort öppet på bordet, så alla kan se dem. Buden är alltså 1kl …. 7NT. Färgerna är rangordnade kl, ru, hj, sp imageoch högst är NT (dvs utan trumf). Lägsta bud är en 1kl följt av 1ru osv, alla bud på 2-nivån är högre än de på 1-nivån. Budgivningen tillgår så att man måste alltid bjuda ett högre bud än det senast avgivna, vill man inte det bjuder man Pass. När det bjuds tre pass på rad är högsta budet fastställt. Den sida som bjuder högsta bud är de som får “spela kontraktet” och den som bjöd den färgen först blir spelförare. Vid spel hemma sägs buden muntligen, vid tävlingsspel används en s.k. budlåda. Budgivning syftar alltså till att försöka hitta vad som är möjligt att spela med de kort man tillsammans med partnern förfogar över, så man får bästa möjliga poäng med de givna korten. De som är spelförare får poäng om de lyckas spela hem det antal stick de bjudit, medan motståndarna får poäng om det misslyckas, dvs spelföraren har fått straff. Poängberäkning är komplicerad och beror på olika nivåer, som ger olika utbetalningar av premier. Bjuder man och spelar hem alla stick kallas detta för storslam, och det ger många extra poäng jämfört med om man bjuder och spelar hem 2 ruter, ett så kallat delkontrakt. Andra premier är utgång och lillslam. Sedan kan poängberäkning påverkas av alternativa bud som “Dubbelt”…
Vi tar dessa detaljer en annan gång Ler.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s