Om ÖV är smarta får du en bet.

image

Som S får du hoppas att motspelarna gör fel eller att rutermasken håller.
Det gjorde den inte och Ö kom in och spelade en hj som du ju måste stjäla. Du driver ut klE genom att spela liten mot KD på bordet och Ö kommer in och spelar hj igen, som du måste stjäla.
Du har nu lika många trumf kvar som V och hen sitter med spE, och du är chanslös du är trumfmatt.
Fortsätter du med sp tar V med E och spelar en ny hj, som du måste stjäla och helt plötsligt får V stick på sp4. Fortsätter du med ru eller kl så kan V stjäla med sin 4:a eller låta bli om du stjäl.

Försvaret får med detta upplägg för spE, ruK, klE och sp4 och Syd får bara 9 stick. För att situationen ska uppstå krävs en del förutsättningar som du kan läsa mer om här. Alla andra spelsätt från ÖV gör att Syd får 10 stick och klarar sitt kontrakt.

Intresse

Annonser