Trumfmatt

Vi börjar väl alla bli lite matta av medias fokus på denne Donald..
I bridge står termen för något helt annat, som vanligt Ler.

image

Du sitter S och ska spela hem 4sp dvs10 stick med spader som trumf. V spelar ut hjK.
Vilka faror lurar kan du undgå en straff?
Kontraktet ser ju säkert ut. När man planerar trumfkontrakt brukar man planera baklänges. Det finns tre förlorande stick om inte masken i ruter går. SpE, ruK och klE lär du inte kunna undkomma. Ser med andra ord helgjutet ut. Så ta utspelet med hjE och spela spK från handen där V kryper och lägger sp2 och där Ö lägger kl2.

Oops V har 4 spader!! Aldrig kul…

Hur ska ÖV spela för att ta en bet?

Förklaring/lösning