Vecka 5

Ännu en snöig vecka. Det verkar inte påverka spelet hos oss varken på onsdagen eller torsdagen.

Torsdagens vinnare blev Åke Stein o Leif Ahlberg. Själv hade vi en bra kväll och slutade på 3:dje plats.

Nästa vecka skall vi spela allemanskval. Denna kväll skall vi även ”gotta” oss med fastlagsbulle.

Skulle vara tacksam om eventuella återbud i god tid innan onsdag. Om det finns spelare som har vissa krav när det gäller fastlagsbullen, slå mig en signal.

Sedan är det roligt att se det intresse det fanns för att hjälpa till med att lägga in brickorna i datan.

Detta kan vara en bra början till att utveckla vår blogg sida.

Ha en skön helg

Hans

Bricka 36 Så olika kontrakten kan bli

Rolfs analys av bricka 36 – Hur kunde buden falla så olika?

Har du varit inne på Anslagstavla Privatprotokoll? Där finns för tillfället alla givarna.inmatade.

FÖR HAND av Rickard. Så kan han inte hålla på; antingen hjälps vi åt (hur har jag inte begripit) eller köper klubben lagda brickor (kräver även det lämna/hämta brickor) eller så självdör denna blogg.

Under tiden fortsätter jag att analysera bottenbrickor. Partnern lämnade en åt mig denna gång 🙂

Det syns ju tydligt i diagrammet att vi höll till på ovanvåningarna, och ibland på takterrassen, ända fram till tio-tiden då partnern började gäspa. Därefter startade färden ner mot bottenvåningen.

NS hade inte lyckats med inkomst på denna bricka. Antingen har man betalt ut en och annan bet eller så har ÖV hittat ett kontrakt att spela hem. Flera lyckades göra tre trick i sang. Någon lyckades till och med bjuda 3NT. Fast som Öst för att slippa spader ut – det var duktigt!

Öst har troligen öppnat med 1ru varpå S dubblar varpå V nog bjuder 1NT, mest för att slippa höra 1sp från N. Så dog budgivningen där. Dels är det mer ekonomiskt att öppna med 1ru (= man bjuder 1sp på 1hj) och dels vill man hellre att partnern spelar ut ruter än spader om så blir aktuellt. Jag hade därför öppnat i Modern Standard med 1ru på denna bricka. Även om ramsan (hj – kl – sp – ru) säger annat.

Om Ö istället öppnade med 1sp bjöd S 1NT, V kanske 2kl men framförallt N 2ru. Ett kontrakt som slutade med ett par tre bet i zonen. Men det spelades kontrakt i alla färger! Vi hamnade i fega 3kl som visserligen gick hem men inte gav många poäng.

Trots alltså att motståndarna var i 2ru! Budgivningen 1NT (svag) – D – p – 2ru – p – p – 3kl? Partnern VET att vi har fler honnörspoäng än motståndarna. Han vet INTE hur många hjärter min sang innehåller. Han bör (upplysnings)dubbla 2ru och bjuda 3kl först om jag bjuder 2sp. Det är ofarligt – med 10hp hade han ju redubblat direkt. Jag hade naturligtvis straffpassat på två dubblade ruter …

Jag har ofta tipsat om dubbelt som kan lösa budproblem när man har styrkan men inte ”kan bjuda”. Utnyttja negativ dubbling även efter första inklivet för att hålla igång budgivningen (bakdubbling?). Att sedan partnern kan straffpassa får stå för honom.

Bricka 4 2010-01-28 Otur eller dåligt utspel?

Otur eller spelade vi dåligt? 25% är ju inte vad man vill ha, speciellt inte mot Bosse D….

Tittar man på utfallet ser man att de flesta hittat straff mot 4hj, dock inte vi. Spelar man inte ut ruter och tar för EK direkt så är det min uppfattning att då går inte 4hj att straffa. Utspelet råkade hamna på mig och med den budgivningen som var hos oss 2kl(V)-2ru-2hj-???-4hj. I efterhand kan man ju inse att kl2 som jag valde var fel, borde ju valt ruter. Vid de bord där det blev straff var utspelet hos Syd och då är det nog naturligt att prova med ru K eller E. När man ser bordet inser man att det nog är brådis att ta för både E och K…. Efter det spelar man kl eller sp och hoppas att spelföraren gissar fel i trumf, vilket nästan alla gjort. Man måste ju lokalisera hjkn och slå masken åt rätt håll. Med tanke på att Syd redan visat 7hp valde många att gissa på att Nord hade knekten -> 1 straff.

Mot 3NT kan jag inte se någon straff oberoende av vem som spelar. Är då detta rätt budet? (de som valt NT blev 2,3 och 11:a) Är det som det brukar att de lite mer framgångsrika väljer 3NT före 4HF vid rätt tillfälle? Visst har vi lite mer orutinerade en viss skräck för 3NT, det känns alltid tryggt med 8-korts trumf. Det blir 1 ÖT om man gissar rätt i hjärter. Hade vi spelat på ÖV hade vi troligen bjudit (vår MS): 1kl(V)-1hj-2hj-???, vad väljer du? 3NT/4Hj. Det mest korrekta är nog 3NT och sedan får V korrigera, och då blir det oftast 4hj, eller?? Men varför hamnade då inte alla där? Hur resonerade de?? 3NT var ju det bättre budet. Hur visste de, det kan inte vara en slump.

Så det var egentligen mitt dåliga utspel som var orsaken till 25%, men lite otur var det ju då utspelet föll på N vid vårt bord..

Med andra ord som vanligt undvik spela ut om du inte måste!!

Vecka 4

Spel blev det idag torsdag efter gårdagens oväder. Vi var 41 par och vann gjorde

Leif Nötesjö och Jan Lundius. Själv blev jag en erfarenhet rikare då jag spelade

4 sp på bricka 35 -7 !!!!!. Vad jag lärde mig av kvällen med en ny partner var

att spela med multi när man inte är samspelt då blir det många straff.

Ha en god helg

Bricka 15 2010-01-21

Analys publicerad av Rolf Borg

 
 

 
 

2010-01-21

 
 

I går kväll lavade jag bara kort från vänster till höger – min partner skötte allt med den äran. Och lämnade inga bottenbrickor för mig att analysera. Jag accepterar nämligen att göra fel – men helst bara en gång. Några dåliga brickor får man alltid och denna gång var det två 4sp som inte är något att orda om. Men den tredje dåliga brickan kan vi kanske lära något av.

 
 

Budgivning : 1NT – 2sp. Utspel 9. E samt T runt till E. Så långt förlöpte allt som väntat och jag hade redan börjat somna in. Partnern vänder med KLÖVER TVÅ och jag tar med kungen.

 
 

Jag borde tyckt att det var lite underligt spel på gång för är det något Syd kan saka på hjärtern är det ju ruter. Men det är för sent med rutervända nu. Det är bäst att hämta hem klöveress också och fortsätta med nästa bricka. 170 ut var inte bra men några hade lyckats ta in 620.

 
 

Men det var i 4hj! Och partnern undrade varför jag inte givit honom TVÅ stölder (vilket resulterat i nästtopp). Jag måste naturligtvis yrvaket skylla ifrån mig; dels på Syd som inte högfärgsfrågat och dels på partnern som spelat 2. Syd hade laga förfall efter att för många gånger fått den milda inviten 1NT – 2kl – 2ru – 2sp accepterad.

 
 

Men hur försvarade sig min partner? Något bludder om att J hade rest T …

 
 

Men just KLÖVER KNEKT hade fått mig att vakna. Varför denna vända? Helt klart saknar han D (vilket kl2 indikerar att han har). J är ju ett ”onödigt högt kort” och bör leda partnerns (alltså mina) tankar till den högsta färgen av ruter / hjärter (bortsett från trumffärgen alltså). Vändan kallas kanske Lavinthal eller Attityd av de som vet.

 
 

2 förde verkligen inte mina tankar till hjärterfärgen – J hade kanske gjort det. Bridge består av tre grenar; budgivning, spelföring och försvar. Försvarsspelet är svårast för att kommunikationen med partnern måste skötas via markeringar. Som ibland är styrka och ibland är längd och ibland är attityd och ibland är falska. Lika bra att ge upp?

Bricka 20 – 2010-01-14

Bricka 20 2010-01-14, analyserad av Rolf Borg.

Nedan följer Rolfs analys.

Budgivning kanske 1sp – 2kl – 2sp – 2NT – 3NT med klDJ som extra värde.Troligen kommer en liten hjärter i utspel från DJxx. Boka säger att man i sang bör ha tian eller åtminstone nian för att spela ut en honnör.

I detta fall ett bra utspel ty partnern tar för hjE och slår bort hjK. Försvaret får även ett ruterspel för jämn hemgång = 2sp + 1hj + 2ru + 4kl.

Med hjärtergubbe ut bör spelföraren göra ett övertrick. Resultat som uppnåtts i 3/4 av spelen. Några hamnade i spaderkontrakt.

Så varför analysera denna bricka?

Jo, spelet blir intressant med spaderDam ut! Utspelet var ingen fullträff i sig (eftersom bordet hade bra body) men det satte fnopp i förbindelserna. Hur skall nu spelföraren resonera?

Tar han för spE på handen säljer han måhända två klöverspel. Han bör utgå ifrån att väst inte hjälper till att resa en känd femkortfärg vilket innebär att öst troligen sitter med knektfemte. Det blir lite att byta stick med varandra.

Syd bör helt ”överge” spadern och säkra ingången till EK i klöver genom att ta för spK. Därefter naturligtvis klöver DJ. Försvaret kan inte ta mer än tre spel i hjärter oavsett hur det sitter. Och rutermasken måste gå för hemgång. Så varför inte skänka bort ett ruterstick nu! Rutern kan ju sitta 3 -3.

Oavsett vad fi gör kommer Syd in på spE, tar ut sina höga klöver och slår den där rutermasken = 2sp + 3ru + 4kl. Fast fi har nog hunnit resa ett hjärterspel dessförinnan för ett övertrick.

Hur går det då om Syd ger efter för den naturliga impulsen att ta spD med handens kung? Och sedan slår rutermasken för att fortsätta med liten ruter (spelar på 3-3). Fi kommer in och vänder med klöver. Syd måste resa en spader med spT. Öst kommer in och vänder i kl. Nu måste Syd ta för EK i klöver och sedan spela in bordet på ruter ess = 3sp + 3ru + 3kl = hemgång.

Vad händer om Syd tar ut klDJ? Då spelar fi ess hack i hjärter: Bordet har fastnat och måste till slut spela spader.

Försvaret tar 1ru + 3hj + 1sp = en bet.

Vad lär vi oss av detta?

    1) Planlägg spelet innan du spelar på utspelet. Räkna lite stick.

    2) Stirra dig inte blind på klDJ, det hade varit enklare med bara Dx.

    3) Speciellt i sang är FÖRBINDELSER viktiga. Sabba inte dina egna!

Hur gick det i verkligheten? När Syd tog för spE? Jo, försvaret satt och sov så Syd fick ihop tio spel för delad topp. Bridge är trevligt på så sätt att teori och praktik skiljer sig åt. Kanske för att teoretikern ser hela leken i efterhand medan varje spelare bara ser halva vid bordet …