Kaffelistan VT 2019

      
Kaffe-kokning VT -2019 
      
Jan10 Göran o Sanna0725 – 626066   0739 – 728685
 17 Ulrik o Agneta 0768 – 200950
 24 Bertil o Gunnel 0705 – 978363
 31 Thomas o Astrid046 – 293715   0707 – 983960
Feb7 Hans o Mona046 – 293112  0730 – 737110
 14 Magnus o Karin 0706 – 755175
 21 PO o Marianne 0768 – 294036
 28 Knut o Solvig046 – 291514   0760 – 085800
Mar7 Lars-Erik o Lars0708 – 2941690761 – 140614
 14 Stig o Janne0734 – 0195550761 – 908142
 21 Bengt o Hans 0709 – 462812
 28 Monica o Britt-M.0739 – 8687760705 – 54 7073
Apr4 Leif o Stig0705 – 301517046 – 292622
 11    
 25    
Maj2    
 9    
 16    
 23    
      
Vid förhinder:  
1 Försök själv hitta ersättare (byta) och meddela Sanna
2 Ring / SMS:a Sanna 0739-728685 

 

Annonser