Kaffelistan HT 2019

           
Kaffe-kokning HT -2019  
           
Sep 5   Göran o Sanna 0725 – 626066    0739 – 728685
  12   Hans o Mona 046-293112 0730-737110
  19   Bertil o Gunnel   0705 – 978363
  26   Thomas o Astrid 046 – 293715    0707 – 983960
Okt 3   Ulrik o Agneta 046 – 293112   0768 – 200950
  10   Stig o Janne 0734 – 019555 0709 – 462812
  17   PO o Marianne   0768 – 294036
  24   Knut o Solvig 046 – 291514    0760 – 085800
  31   Leif o Stig    
Nov 7   Magnus o Karin   0706 – 755175
  14   Bengt o Hans   0709 – 462812
  21   Berny o Kent 046 – 291826 0708 – 461464
  28   Lars-Erik o Lars 0708 – 294169 0761 – 140614
Dec 5   Monica o Britt-M. 0739 – 868776 0705 – 54 7073
  12   ?    
           
           
           
           
           
Vid förhinder:    
1 Försök själv hitta ersättare (byta) och meddela Sanna
2 Ring / SMS:a Sanna 0739-728685  

 

Annonser