Kaffelistan VT 2020

           
Kaffe-kokning VT -2020  
           
Jan 09   Bertil o Gunnel   0705-978363
  16   Hans o Mona 046-293112 0730-737110
  23   Göran o Sanna 0725 – 626066    0739 – 728685
  30   Thomas o Astrid 046 – 293715    0707 – 983960
Feb 06   Ulrik o Agneta 046 – 293112   0768 – 200950
  13   Stig o Janne 0734 – 019555 0709 – 462812
  20   PO o Marianne   0768 – 294036
  27   Knut o Solvig 046 – 291514    0760 – 085800
Mar 05   Leif o Stig    
  12   Magnus o Karin   0706 – 755175
  19   Bengt o Hans   0709 – 462812
  26   Berny o Kent 046 – 291826 0708 – 461464
Apr 02   Lars-Erik o Lars 0708 – 294169 0761 – 140614
  16   Monica o Britt-M. 0739 – 868776 0705 – 54 7073
  23   ?    
Maj 07   ?    
  14   ?    
  28   ?    
           
           
Vid förhinder:    
1 Försök själv hitta ersättare (byta) och meddela Sanna
2 Ring / SMS:a Sanna 0739-728685