Verksamhet

image

image

————————————————————————————————–

Verksamhetsberättelse för Bjärreds Bridgeklubb 2010-2011

Stadgeenligt årsmöte hölls den 2 september i den ordinarie spellokalen med 64 närvarande medlemmar.

Funktionärer:
Styrelsen har bestått av Hans Tambour ordf, Kent Hansson sekr, Knut Nilsson kassör,Lennart Gottfridsson , Göran Stigsson med Magnus Wahlström och Arne Sandberg som suppleanter.
Revisorer har varit Hans Svensson och Berny Thomsner.
Tävlingskommittén har varit Ulrich Svensson, Magnus Wahlström och Göran Stigsson.
Göran Stigsson har ansvarat för materialet. Övriga inköp Knut Nilsson.
Styrelsen har haft 2 protokollförda sammanträden.
Klubben består av c:a 140 medlemmar.

Spelverksamheten:
Onsdagskvällarna har det varit i snitt 25 par/kväll. Samma antal var det föregående säsong.
Torsdagskvällarna har ett snitt på 36,5 par, en liten ökning från föregående år . Glädjande är att alla paren har kommit i god tid, så att spelet kan börja på utsatt tid kl 19.00 och att vi försöker avsluta innan 22,30.
Vid mellandagsbridgen hade vi 14 par. Lag Rolf Borg vann före Lag Bo Persson.
Årets klubbmästerskap 2 resultat av 3. Vinnare blev Agneta Tham o Lars Persson.
2:or blev Bo Holmqvist o Allan Persson och 3:or blev Lars-Göran Abelson o Rolf Borg. Klubben har deltagit med 7 lag i Skåneserierna div 2, 3 o 4.
Bästa placering blev lag Borg som vann sin div 3 serie. Lag Lars Petersson blev 2:or i deras div 3 serie.

På Allemansträffens final deltog vi med 6 par.

Vi har just nu 120 medlemmar med mästarvärdighet. 1 stormästare, 6 riksmästare
2 regionsmästare***,9 regionsmästare** 2 regionsmästare * 5 regionsmästare,
29 kretsmästare, 4 klubbmästare*** 15 klubbmästare** 20 klubbmästare* och
25 klubbmästare.

Ekonomi:

Klubbens ekonomi har under årets gått c:a 10.000 kr plus.
Vårt överskott uppgår till 68.000 kr. Sedan tidigare har styrelsen beslutat att ha 40.000 kr i buffert för framtida tekniska inköp.
Klubbkassan har som vanligt subventionerat lagen i Skåneserien.
Även våra avslutningar till jul och sommar har subventionerats.

Till slut vill vi inom styrelsen tacka Er medlemmar för att Ni hjälpt till med att skapa en god och trevlig anda på klubben och önskar Er ett gott nytt bridgeår 2011-2012

 


Verksamhetsberättelse för Bjärreds Bridgeklubb 2009-2010

Stadgeenligt årsmöte hölls den 3 september i den ordinarie spellokalen med
68 närvarande medlemmar.

Funktionärer:

Styrelsen har bestått av Hans Tambour ordf, Kent Hansson sekr, Knut Nilsson kassör,

Lennart Gottfridsson , Göran Stigsson med Magnus Wahlström och Arne Sandberg som suppleanter

Revisorer har varit Hans Svensson och Berny Thomsner.

Tävlingskommittén har varit Ulrich Svensson, Magnus Wahlström och Göran Stigsson.

Göran Stigsson har ansvarat för materialet.

Styrelsen har haft 2 protokollförda sammanträden.

Klubben består av c:a 145 medlemmar och vi åtnjuter inget bidrag ifrån kommunen.

Spelverksamheten:

Onsdagskvällarna har det varit i snitt 25 par/kväll en ökning med 2 par ifrån ifjol.

Torsdagskvällarna har minskat med 1 par/kväll till i snitt 36. Glädjande är att alla paren har kommit i god tid, så att spelet kan börja på utsatt tid kl 19.00 och att vi försöker avsluta innan 22.30.

Vid mellandagsbridgen hade vi 14 par. Lag Bo Persson vann före Lag Rolf Borg.

Årets klubbmästerskap 2 resultat av 3. Vinnare blev Mats Idorn o Tord Olsson.
2:or blev Gunnel o Lars-Erik Ahlberg och 3:or blev Kurt Green o Kjell Liljegren.

Klubben har deltagit med 7 lag i Skåneserierna div 2, 3 o 4.
Bästa placering blev lag Tambour med en 2:dra plac i div 4.

På Allemansträffens final deltog vi med 6 par. I finalen deltog 105 par och Sanna o Göran Stigsson tog en hedrande 5:te plats.

Vi har just nu 111 medlemmar med mästarvärdighet. 1 stormästare, 5 riksmästare,
3 regionsmästare***,8 regionsmästare** 3 regionsmästare * 5 regionsmästare,
24 kretsmästare, 4 klubbmästare*** 13 klubbmästare** 24 klubbmästare* och
21 klubbmästare.

Ekonomi:

Klubbens ekonomi har under årets gått c:a 10000 kr plus.

Då vårt överskott uppgår till 56000 har styrelsen beslutat att ha 40000 kr i buffert för framtida tekniska inköp.

Klubbkassan har som vanligt subventionerat lagen i Skåneserien.

Även våra avslutningar till jul och sommar har subventionerats.

Till slut vill vi inom styrelsen tacka Er medlemmar för att Ni hjälpt till med att skapa en god och trevlig anda på klubben och önskar Er ett gott nytt bridgeår 2010-2011.