Erfarenheter av fyrmanna

Efter sex duster och nu senast förlorade förhoppningar om en topplacering har det så blivit min tur att arrangera en tävling hemma hos mig. Tord var tidigt ute och erbjöd sig att fixa hemma hos sig. Han investerade glatt i två bord, 30 kortlekar och brickfordral och åtta budlådor, i mitt fall använt en gång per år! Hur ska vi sitta, vi har plats för ett bord bra men det andra kommer att hamna lite trångt. Sedan får jag be hustru om hjälp för utspisningen. I mitt fall är detta inga stora problem, det kommer att lösa sig. Jag lånar ihop prylarna, köper hem några blommor och vi kommer att få en trevlig kväll.
Men jag kan tänka mig att vissa mer förutseende än jag känner tveksamhet inför att delta i fyrmanna-bridge, av ovan nämnda skäl. Jag tycker vi borde erbjuda våra lag att spela på onsdagar och torsdagar om det finns plats för detta i lokalen, som man gör i alla andra klubbar. Vad tycker du? /Rickard

Fyrmanna-taktik /Rolf

Man är inte säker på om motståndarnas utgång går hem men utbetalningen bör begränsas med en offring om chansen finns. Om vi är i ozon och får två bet (300) i en offring mot en zonutgång (620) måste zonutgången gå hem i minst hälften av fallen. Antingen tjänar vi 320 eller förlorar vi 400.

I nedanstående fall gick såväl utgång som offring en bet MED ÖPPNA KORT. Teoretiskt borde det blivit en dubbelbricka till motståndarna som skulle fått 100 in på båda hållen, d.v.s 200 = 3 IMP till fi. Men vi spelade inte med öppna kort och det är då lätt att slira i försvaret. Som vi alla gör från och till.

Nord  KDxxxxx  Jxx  x  KJ                      Väst      Nord     Öst      Syd 
                                                                 1kl         1sp      2ru       2sp
                                                                 3ru        3sp      4ru       p 
Syd    EJxx  Dx  xxx  Dxxx                         p         4sp

Klöver ut från Öst som Väst tog med esset och vände med klöver till förmodad stöld. Men icke. Efter uttrumfning försvann singelrutern på klöverdam. Hemgång.

Väst  x   KTxx  EDT   Exxxx                    Öst  x  Exxx  KJxxxx xx

Vid vårt bord gick budgivningen :           Väst      Nord     Öst      Syd 
(jag öppnar som Väst)                            1kl        1sp       SD*     2sp 
                                                               3hj**    4sp       5ru

*)  sputnik (neg dubbling) visar minst 10p och objudna färger, alltså som om Öst bjuder 2rö.
**) om jag dubblar 2sp förnekar jag fyrkortshjärter, nu höjer jag bara partnerns 2rö till 3hj

Lars Göran satte sig således i 5ru – odubblat. Alldeles för bra då det tydde på att 4ru kunde gå hem och 4sp kunde gå en bet. Bättre att få 5ru straffdubblat (med två bet) därför då hade nog 4sp varit läggespel. Hursomhelst, spE ut och därefter klövervända med släpp till K och sedan klJ i vända. Kontraktet går ju hem om klövern sitter jämt. Partnern lade sedan stor vinn om att resa den femte klövern till ett helt ointressant hjärtersak. UTAN ATT RÖRA HJÄRTERN.

Stackars Nord har aldrig hört talas om den Abelsonska idén om trumfärger vid offring. Partnern anser nämligen att 4-4a leder till trumfmatt. Istället bjuder han om sin sexkortsfärg utan att veta om mitt ruterstöd. Så under resans gång råkar Nord saka en hjärter precis som spelföraren gjorde. Syd måste ju ha hjärterhåll …

Således – i praktiken – en dubbelbricka till oss istället = 620 + 400 = 14 IMP. När man har sådant flyt vinner man oftast hela seriematchen. Vilket vi också gjorde 🙂

VISST ÄR MULTI BRA IBLAND!!

Skärmklipp

Då vi låg stort under i vår match mot Hakoah  hjälpte denna bricka oss till att få 15 imp 1100 poäng. Kent o jag satt Ö/V Öst var giv och jag  passade vilket även Syd gjorde. Kent klev in med 1 ru  och förnekar 5-kort HF  Nord bjöd 1  spader  varvid jag bjöd 2 hj. Pass syd och          3 ruter av Kent varvid Nord bjöd 3 spader  vilket gick till Kent som dubblade med  3 straff   800 friska poäng. Vid det andra bordet bjöd Ö Multi  varvid väst  bjöd 2 hj. Nu tog P O Mundt som Nord  och bjöd 3 hj  Öst passade och då tog väst för givet att det var spader Öst hade och han bjöd 4 spader som även det dubblades.  2 straff  och ytterliggare 300 poäng. Här hade vi lite flyt och matchen slutade oavgjort 13-17. Visst är bridge kul ibland!

Hans

En viktig storslam / Rolf

I en fyrmannamatch kan vissa brickor vara helt avgörande. Som väst satt jag med imageoch öppnade med en stark tvåöppning i hjärter. Partnern svarar 3 hj och visar därmed en positiv hand från slamsynpunkt (annars bjuder han 4hj med minst trekortsstöd). Jag essfrågar och får två ess. Därmed kan jag lägga klöverlankan på spE och med normal hjärtersits är 7hj lägg. I partävling hade jag bjudit 7NT eftersom jag kan räkna till 13 spel. Sitter hjärtern emellertid 4-0 blir 7NT onödigt många bet.
image
Således (2kl – 2ru) – 2hj – 3hj – 4NT – 2ess – 7hj. Klöver ut till ess och hjK+D samt spK. Därefter hjE, spE med klöversak och min hand står. 1510 noterat. Enklare kan det väl inte bli? Vid andra bordet hade motståndarna 510 in. Så visst kan budgivningen strula till sig. Skillnaden på 1000 poäng (storslamsbonus) ger 14 IMP.

Som det kan bli / Rolf

Ni är i zonen och motståndarna i ozon i en fyrmannamatch. Du har EKD1098 i spader och ingenting annat, inte ens en singelton. Efter pass – pass – 1kl bjuder du 1sp, ni är ju i zonen. Till vänster kommer en sputnikdubbling (röda färger, minst 8hp), din partner passar igen och öppnaren vräker in 3NT!!

Hur resonerar du nu om utspelet för att beta trissingen? Öppnaren har tydligen Jxxx i spader. Skall du ta dina tre stick och hoppas att partnern har två? Nä, han kan inte ha två stick. Men han kan ha ett stick innan motståndaren har fått sina nio. Har han singel spader skall du spela ut en röd färg. Fast då är det lätt att ge en favör. Du kompromissar och spelar ut sp10 …

Ni är i ozon och du har x KD Dxxx EKJxxx. Partnern kan inte öppna utan du får öppna med 1kl. Till vänster bjuds inte förvånande 1sp. Partnern sputnikdubblar och mannen till höger passar. Hur resonerar du nu som Syd? Var har spaderna tagit vägen? Partnern måste ha säg KJx i spader, fyrfyra i rött och säkert Dx i klöver. Han kan ha precis under öppning. Ingenting att tveka om, det är fyrmanna => 3NT. Skulle de dubbla är får vi väl spela fyra odubblade ruter …

imageDu täcker naturligtvis med spJ och har plötsligt fått ditt nionde spel! Alltså om klövern går igenom. Den där partnern hade ju inte ens klD. Fast med spEKDmångte  hos Väst (eftersom Öst inte kunde stötta) kan det ju inte finnas några andra klädda kort. Alltså bara att maska i klöver och skriva in 400 i protokollet.

Vad kan vi lära av detta? Jo, undvik att hamna i tomteskuren. Ni vet den där burken där tomten håller en burk där tomten håller en burk där etc. Bjud 2sp med en gång även om risken finns för dubblade zonbetar. Jag garanterar att du i 99 fall av hundra då slipper att spela ut mot 3NT 🙂

Och du – bjud hårt på trissingarna. Sikta inte på ett delkontrakt i lågfärg. Höj ribban! Plötsligt händer det. Som det också gjorde nedan 🙂

SÅ DYRT BLIR TVÅ SMÅ MISSTAG

image

BUDGIVNINGEN GICK:

Syd 1 hj-Väst 1 sp-Nord 2 hj- Öst 5 klöver – pass runt

På ena bordet satt Kent och jag N/S  och då blev budgivningen som ovan. Jag spelade ut  Hj K och fortsatte med hj ess. Då jag fick hj 9 av Kent tog jag för givet att han kunde tänkas ha sp. K, men ack vad jag bedrog mig. Då jag inte vände i ruter klarade de hem kontraktet 600 p. På det andra bordet satt PO Mundt och Sigbritt Ö/V. De bjöd lika men deras motspelare offrade sig i 5 hj. Utspel av Po  sp K  och  om Sigbritt tar över och vänder i spader blir det minst 2-3 straff. Nu spelade motståndare hem 450 p  totalt 1050 vilket ger 14 imp. OM inte våra fel gjorts hade vi säkert haft en 400 p  9 IMP istället. Det är sådant som inte får hända i 4-mans spel men nu hände det.

Hans

Seriespel / Rolf

Nu har seriematcherna börjat droppa in. Magnus och BosseD har kommenterat sina matcher varför jag lite uppdaterat mina fyrmannatips. Tanken är att vi kan utveckla den sidan tillsammans så att alla kanske kan bidra med några IMP ytterligare till laget. Magnus offrade sig mot ingenting (vilket händer oss alla) men jag tror att det finns en tumregel baserad på antal trumf (återkommer). Bosse ville att jag skriver något om “säkerhetsbehandling av färg” eftersom vi hade ett sådant exempel i vår match.

Om du har EDxxxx till xxx är den betingade reflexen i partävling att maska med damen. Färgen skall ju sitta TVÅTVÅ och kungen kan sitta i fläkten. Men i fyrmanna skall du INTE spela så om du har råd att tappa ett stick i färgen. Utan lägg först ner esset, byt hand och spela sedan upp mot damen. Då klarar du nämligen ÄVEN om det sitter JT9 – K, d.v.s. kungen singel efter ED.

Det var ett år sedan (i Svalöv) en lillslam spelades ner med slentrianmask och nu alltså i Lomma i måndags. Damen drog Ksingel och sedan tappade spelföraren även ett spel till Knekttia. Hemskt att skåda – speciellt om man sitter träkarl 🙂