Spärrbud

Berny och undertecknad var bridgelediga i går, så vi passade på att spela onsdagsbridgen.

En mycket trevlig upplevelse!

Vi fick även en buddiskussion efteråt.

PÅ bricka 3 öppnades med 2 spader dvs svag 6:a. Handen innehöll även en bra 4:a i hjärter. När röken skingrats fick vi skriva in 3sp -2 och en klar nolla.

Jag tycker mig en gång lärt, att man inte bör ha en fyrkortsfärg vid sidan av, när man spärröppnar. Möjligen en dålig lågfärgs 4:a.

Här kom således hjärterfärgen bort, och vi hade bara att gratulera våra konkurrenter, som hittade 4hj.

Magnus