Svaga 2-öppningar

Idag gick Tord igenom svaga öppningshänder, dvs öppning 2ru,2hj,2sp,3kl..3sp och 4kl..4sp. Vanligast är naturligtvis de på 2-nivån då det ju bara krävs en 6-korts färg och 6-10p. Knappt en gång på tio finns denna möjlighet när man ska öppna. Avsikten är att skapa bekymmer för motståndarna då buden kapar bort mycket av budutrymmet.
De tvingas gissa!!

I kväll fanns möjligheten i bricka 18:

image

Öst är giv och uppfyller alla kriterier som vi lärt ut: 6 spader, helst två topphonnörer och mellan 6-10p, dvs “klockrent”: 2sp.  Syd med sin jämna hand och 10p tvingas passa, vilket Väst också gör om hen följer de direktiv vi lärt ut. Det finns varianter där 3sp inte är invit utan bara påfyllnad på spärren, så vi antar att 2sp står till Nord. Nord har en fin fördelning med styrkan i sina färger. En modig Nord testar 3ru, Öst som spärrat passar, allt annat är tjänstefel. Har du bjudit ett spärrbud har du bjudit färdig om inte partnern inviterar med 3sp eller bjuder egen färg. Om Väst passat har Syd klara bekymmer, vad har Nord? 11-16p och med 10 därtill och med bra trumfstöd kan ju 5 ruter finnas. En realistisk Syd passar nog och det är Västs tur. En sund Väst höjer i detta läget till 3sp, som en fightande Syd eventuellt bjuder över med 4ru.

Om NS klarar 4ru kan det vara lönsamt för ÖV att offra sig i 4sp… Som ni märker ger öppningsbuden på 2-nivån bekymmer för motståndarna. Hur gick det då vid borden:

image

4 ÖV-par fick behålla 2sp och beroende på övertricken fick de utfall mellan 33-83%, som alltid gäller det att ta alla stick som finns, och helst något till. 4 hamnade i 3sp med 0-56%. Två NS-par hittade 3ru med utdelning mellan 0-89%! Enligt DD-tabellen är både 3sp för ÖV och 4ru för NS spelbara kontrakt. Vi antar det blev 3sp.

image

Syd har sju utspel (=) mot 3sp som inte ger favör enligt dator-analysen ((DD-solver). Vi hittar bara ett par som spelat ut en klöver-hacka och därmed gett favör. Om vi antar vi får klE ut.
Hur planerar du i så fall ditt spel för att ta maximalt antal stick?

 

image

Du lägger naturligtvis 2:an på bordet och får en trist känsla i magen när N bekänner med klkn, den stinker singel.. Så Syd fortsätter med en liten klöver som Nord stjäl. Om inte NS nu tar ett ruter- och ett hjärterstick snabbt blir det en ÖT (övertrick) till ÖV. Det är alltid brådis att ta för sina höga kort när det finns många godspelade kort på bordet!! Det finns tre höga klöver att saka bort alla Östs ruterhackor på, vilket fungerar om inte trumfen sitter sämre än 31 då spader E kan användas som ingång i sista rundan med trumfutdragning. Underspelar Nord sitt ruE i hopp om att hitta ruD hos Syd för att få en ny stöld i klöver kan Öst  efter att ha stulit över Nord fixa en ÖT genom att stjäla en ruter på bordet och sedan saka en ruter och sina hjärter på de höga klöverna. Det krävs då att trumfen sitter 22, vilket den gör i detta fall, alternativt att det är Syd som har tre spader. De Öst som lyckats få 10 stick har alltså fått hjälpen att NS inte tagit sina stick direkt i hjärter och ruter efter den inledande stölden. Även med ruter och hjärter-utspel hinner NS få en stöld i kl, om Nord returnerar klkn som Syd tar med sitt E. I detta läge bör ju Syd inse att klkn är en singel och returnerar alltså en klöver till stöld. Det finns naturligtvis flera varianter av spel på denna bricka, som alltid… Ni får gärna kommentera hur det gick till vid ert bord.
Som framgår är det helt avgörande hur många stick man lyckas ta!
/Rickard

Annonser

Vinnande bridge..

image

Vad är vinnande bridge? Antingen kan man få svaret genom att köpa en gammal klassisk bok på Tradera för 95:-. Eller så kan man som jag gjorde när jag var relativt grön, fråga en av vinnarna, Folke Björk på den tiden. Hans svar var ganska enkelt: “Undvik göra egna misstag, det du får poäng på är motståndarnas misstag…”
Dvs en ganska defensiv strategi.
Själv har jag alltid varit lite skeptisk till den idén, men ju mer jag spelar desto visare verkar det rådet att vara.
Igår följde vi det rådet utan att vara uppmärksamma på det. Vår sämsta bricka var på 28% och vi hade bara 5 under 50%. Vi hade relativt mediokra kort och fick spela motspel 18 av de 26 brickorna. Min partner fick “äran” att spela ut 14 av dessa gånger och lyckades nästan varje gång utan att ge favör. Dvs vi undvek att göra misstag i detta kritiska moment. Sen inträffade det som alltid händer, man får en del skänker från ovan. Om det då var som igår att många missade just vid vårt bord – ja då händer det.
Konstigare än så är det inte – drygt 68%!
Hur viktigt är då utspelet? En normal kväll gör man det på 1/4 av brickorna, dvs 6,5 gånger. Tord fick lite mer denna kväll, 14! Man kan alltid diskutera, om hur man ska spela ut mot 3NT, defensivt eller offensivt? Dvs undvika ge bort stick eller försöka etablera egna hackor för att ta stick och i bästa fall en bet. Vad är rätt och i vilken situation? Man har budgivningen att begrunda och de egna 13 korten, det är allt. Så låt oss titta på bricka 13:

image
Budgivning gick: p-1NT-p-2kl-p-2ru-p-3hj-p-3NT. Dvs ganska tufft bjudit med 24hp. I DD-tabellen ser vi att kontraktet är en bet. Syd valde att dra för Kxxx i spader och spelade ut sp2. Då N har Dkn var ju utspelet mitt i prick och det blir enkelt en bet med 3 spaderstick och ett på hjK och ett på ruE. Vad händer om S väljer ett defensivt utspel med hj6 eller hj10? Hade detta varit lika framgångsrikt?

Ni får gärna tycka till med en kommentar….

/Rickard

Att använda huvudet i Bjärred

Rubriken ovan  är också rubriken på vårt reklamblad för att hitta nya bridgespelare. I torsdags borde jag använt huvudet i bricka 24. Bengt öppnade med en klöver (16+) och jag spärrade med fem ruter för att försvåra för dem att hitta rätt kontrakt. Jörgen bjud utan att tveka

 

image

fem hjärter, Sanna pass och Jörgen lägger på till sex hjärter. Om jag nu använt huvudet hade jag passat, hjärter ess och klöver kung (efter öppningshanden), men ……

image

På bricka 26 tänkte jag däremot till. öst bjuder en spader, jag två ruter, pass, Sanna tre ruter, tre hjärter av öst. Vad gör jag nu? Fyra ruter men inte fem. tre sang? Nej klöver knekt singel. Men vänta, om jag bjuder tre sang kommer väst med stor sannolikhet spela ut spader (eller hjärter). Som jag trodde, spader dam i utspel. Sedan “tjata” ruter ……

Vi ses på torsdag och fajtas om tupparna så fjädrarna yr.

2016-03-17 Nere i hörnet / Rolf

Visst Astrid & Hans bjöd ut två bra utgångar mot oss. Men längst ner i raddan fick vi knappt några poäng alls. Det är samma hörn Rickard brukar referera från och nu hade de sammangaddat sig ordentligt; Tord & BosseD.

Bricka20 kan vi lämna därhän; även jag bjöd 4hj men dels gav 10hp i spader bara två stick och dels satt ruK fläkten. Och motståndarna tog precis vad de kunde = 200 ut.

imageBricka19 är då intressantare ty DDs indikator för ”antal stick” i 3NT växlade mellan 9 och 8. BosseD 1ru -(jag 1sp) – Tord 2kl – 2ru – 2sp! – 3NT.

Utspel naturligtvis en klöverhonnör. BosseD tog andra klöverhonnören. Därefter ruE och ruter till kung för att fälla min dam.

Men DD växlade ner till en åtta därför att ett klöverstick (det nionde) måste ”egentligen” etableras när bordet är inne.

Alltnog tog Syd ut två ruter ytterligare. Jag sakade spader och bordet hjärter.
Väst högmarkerade hjärter.

Nu spelade BosseD spader spD för att etablera en ingång till bordet. Jag kan inte släppa den ty då blir jag inpetad på spK. DDs indikator står fortfarande på 8 stick, d.v.s. en bet.

Lars Göran kan ju inte gärna ha hjE+hjJ eftersom Syd då bara har 10hp och inte ens BosseD … Eller kanske just därför? Dumt nog tog jag ut klJ (redan nu ändrades åttan till en nia) och vände med hjD. Jag skulle ha direkt vänt med spader efter kungen. Ensamtopp till hörnparet.

2016-03-03 OK Bricka 11 då / Rolf igen

 

image

På förekommen anledning vill jag beskriva en budgivning som jag försökt bli av med de senaste 25 åren.

I grunden handlar det om “reverse”, d.v.s. stigande budgivning, och längden i den först bjudna färgen.

Med revers menas att en part “tvingar” paret upp till treläget utan att ha en gemensam trumffärg. Enligt den “trappa” som alla nybörjarkurser grundar sig på bör paret då förfoga över 25hp. Jämför 3NT.
Det medför att budgivningen 1ru – 1sp – 2hj visar runt 18hp medan 1hj – 2ru – 2sp endast visar cirka 15hp (25 – 10 = 15).

Den andra åberopade regeln säger att man visar minst fem kort i den först bjudna färgen när man sedan bjuder annan färg över 1-läget. Alltså skall man INTE bjuda en fyrkortsfärg om man sedan tänker bjuda en annan färg på högre nivå. För bricka 11 gick budgivningen 1ru – 1hj – 3kl (runt 16hp och 5-5) – 3ru – 3hj – 4ru.

Svarshanden skall direkt bjuda 2ru! Nu kommer “reversen” in om öppnaren inte har en minhand. Han kan då söka en högfärg eftersom han vet att 3ru är spelbart där trappan säger 23 poäng med trumffärg. Naturligtvis kan man få spela 2lf när 2hf ger mycket större intäkt.  

I detta fall med bricka 11 hade jag inviterat med 3kl och vi hade stannat i 3ru. Jag hade ju aldrig visat honnörhack till partnerns förmodade hjärterfemma. Jag fick en bet i 4ru eftersom jag satsade på att maska två gånger i trumf. DD vet ju att det är utsiktslöst och väljer en annan spelplan efter två gånger spader ut. Utnyttja hjE och klstöld på bordet för att eliminera spadern, lägga ner ruE och mala klöver. Till slut tvingas Väst att vända i hjärter.

2016-03-03 Bricka 28 då / Rolf

image

Jag får väl välja vår enda bricka med 100%. Öst öppnade med 1ru och jag klev in med 1hj då jag är mån om att visa partnern utspel. Annars skall han bara steka någon minut innan han hittar trumf ut.

Väst bjöd 1sp och Nord höjde mitt inkliv till 2hj. Nu hade ju inte Öst någon starkare öppning utan passade. Eftersom jag inte ville höra 3ru bjöd jag 3hj och hoppades på endast en zonbet. Pass runt.

3hj visade sig vara spelmässigt ointressant och går alltid hem. Ett par hade ”offrat sig” mot 4ru och fått en bet i 4hj. Alla andra hade spelat ett ruterkontrakt med varierande utfall, dock vanligen 4ru – 2 och 100 ut.

DD ser att ruK sitter singel och går lätt hem.
Det ser ju inte Öst men däremot kan en klöverstöld inte vara långt borta. Det är ju faktiskt sannolikare än att Nord skall sitta med ruK. Speciellt om Syd UDat.

Jag vet inte – det vet man bara vid bordet – men jag hade nog siktat på tre trick genom att försöka trumfa ut. Och som ren bonus fällt ruK. Ett par hade lyckats med det och fått 100% i andra ändan. De flesta hade maskat i ruter och därefter åkt på klöverstölden.

Fast å andra sidan har ju Nord två andra kungar. Och klövern kan ju sitta 3 – 3. Bara DD vet. Men bridgespelat bygger på sannolikheter och i längden kommer belöningen Ler

2016-02-18 När man måste räkna–och inte lyckas / Rolf

Som vanligt när man vinner står motståndarna för de flesta misstagen. Men jag fick ett läge när jag misslyckades helt med “räkningen” på bricka 20.

image

1hj – 2kl (Nord) – 2hj och nu ville jag prova om vi möjligen kunde spela 4sp istället för “offringen 5kl”. Alltså fortsatte budgivningen med 2sp – 3hj – 4sp!

Jag tycker nog att Lars Göran skulle dubblat 3hj för att visa sitt intresse för ett svart kontrakt. Jag kan ju ha provat spaderfärgen på vägen till ett klöverkontrakt. Men han bara förutsatte att jag hade minst en femma i spader och hoppade till utgång.

HjE ut följt av ruter till esset och spader dam. Den fick jag behålla. Spaderknekt tog Väst med esset för att plocka hem ruK. Berny vände med ruter. 

Hur skall jag nu resonera? Sitter spadern 3-3 går jag hem genom att stjäla på handen och trumfa ut med spK. Klöverpaketen på bordet står ju.

Men sitter spadern 4-2 får jag inte fler stick. Måååånga zonbetar ju. Fast hade Berny haft ess fjärde i spader han nog släppt även min andra spaderrond. Det kunde han fortfarande gjort men han trodde väl  – som min partner – att jag hade FEM spader och ville inte stjäla klöver med trumfesset. Genom att han tog för spE fick jag chansen till hemgång.

Men fege jag tog inte den chansen. Sitter någon med renons i klöver går ju 4hj lätt hem. Så jag fann en kompromiss som byggde på att klövern satt 1-1. Stöld på bordet och klöver mot damen. Nä, det var ju just det Berny väntat på. Men 200 ut behövde inte vara en katastrof.

Hälften hade fått behålla sin hjärterutgång och hälften hade fått hem vår offring 5kl. Det slutade underligt nog med precis medel – 50%. Vad var det jag inte lyckades räkna ut? Jo, att jag “bara” fått 6 bet genom att jag redan tagit 4 stick (3sp+ruE). Och 600 är som bekant mindre än 620. En topp åt skogen Ler