Bricka 19

Normalt sett ska 4sp gå hem med 11 trumf och 20hp.. Igår satt vi NS och bjöd:
1sp-…-4sp (minns inte). Vi kom dit och min partner fick förtroendet att med att näst intill spegelfördelning och 24hp spela hem det. Enligt DD-tabellen är det “mission impossible”, vilket sex par fick känna av medan vi var fyra par som klarade av det. När jag är träkarl sover jag, så jag höjde inget ögonbryn då om min partners prestation..

image

Med 24hp och 11 trumf är 4HF i de flesta fall ett självspelande piano…
I denna bricka är det inte så. Två givna ruter-förlorare och en i hjärter och en i klöver som är svår att bli av med, enligt DD-tabellen – “mission impossible”..

Enda chansen för hemgång är att på slutet få Öst inpetad och tvingad att spela kl  –  det var det som skedde vid vårt bord.
Utspel ruE/K och hopp om tre ruter stick… Inte helt säker där dock om det var det som skedde vid vårt bord… V måste spela kl i tredje stick för att ta beten….
Om spf drar ut trumfen och spelar hjK och E för att på slutet peta in Ö på hjD Ö som tvingas då vända ut från klK eller dubbelrenons i hj.

Hur hamnar man då där? Öst tar två ruterstick och måste sedan byta!!!image

Fortsätter V med ruterD är straffen borta om N stjäl ”högt”!
V måste gå på klövern direkt för att resa kl10 hos Ö!
Vem ser det då? Om nu V spelar ruD är dock inte spelet helt givet..

image

Efter att ha dragit ut trumfen inträffar följande trista läge för ÖV. Tar S för hjE och K och sedan spelar liten hj blir Öst inpetad och har bara att välja att spela ut kl från klK eller mot dubbelrenons i hj, vilket gör att 4sp är hemma! Det var det som hände vid vårt bord 🙂

Tack Partner – jag sov i vanlig ordning när du var spelförare.
/Rickard

Storslam –100%

image

Det var Inger och Lennart som på suveräna 71,1%(scratch) vann igår.

Inger som fått ta hela ansvaret som tävlingsledare är ingen person som “gnäller”. Jag tycker alla ni som använt en dator i ert jobb ska försöka hjälpa henne med detta jobb.
Klubben utbildar och det finns backup (PO Mundt) som kan gå in via internet och hjälpa till om det strular.
MAO Hör av er så vi kan ge Inger och Lennart möjlighet att spela ostörda någon kväll

Till ämnet: Jag bad dem berätta lite om hur de bjudit och tänkt för att hamna i 7 hjärter – 100%: image

“Självklart min käre Watson”, varför bjöd inte alla så? Som framgår av DD-tabellen finns 13 stick i NT, hj och ru.
Spelet är med andra ord relativt lättlöst då det finns 13 toppstick: 2sp, 6hj, 4ru och klE. Enda som kan bli fel är om man missar ta sticken i rätt ordning, dvs korta handens honnörer först!

/Rickard

Risk för rundpass..

I förra veckan fick vi 75% när en spelstark hand valde att passa i första rundan, chansen för rundpass är ju minimal om man sitter med en starkt svitad hand… Tycker jag ändå fortfarande!

image

Igår satt jag Ö med 7510 och 6-7hp. Ska man bråka då?? Kan ju inte bli RP på det, så jag passar nu och käftar sen tänkte jag.
Så S öppnade med 1kl varpå följde: p-1hj-3sp!-p-p-4kl (modigt och helt korrekt!) -p (jag har gjort mitt..) – p – 4sp! (Kurt en rutinerad herre såg värdet i tre stöd och sina två E!!) –p –p –p. KlE ut och slakt! 16hp och 10-korts trumf, partnern har singel hj så den var enkel att resa med några stölder… PoC (Peace of Cake)
Det saknas en hel del hp och stp, men utgången går ändå inte att beta! Hp och stp är inte hela sanningen… Är det något vi ska satsa på att försöka lära ut under 2019?
/Rickard
PS. Lagen säger 19 stick, men det fanns 20! Mitt tips är: Ser du 10 trumf – bjud alltid 4!
Vilket V gjorde – 85%! Går det inte hem är det ofta en lönsam offring! /DS

Lazy bridge..

Rundpass – Hur kul är det, vi kom ju hit för att spela? Vi slog i alla fall nytt rekord igår med två RP, där vi snittade 75%! Gräver man i statistik, vilket jag gör hittar man att i 2% på alla brickor blir det ett RP. Man kan också uttrycka det som att – 0,4% av alla budgivningar slutar med RP. AKA, alla som spelar en bricka bjuder inte RP… Vilket ju är märkligt Ler, eller? Är då RP lönsamt? Söker man medelvärdet är det ju 50%, ena paret förlorar och det andra vinner. Den som bestämmer om RP är ju fjärde hand, så man kanske ska se det ur det perspektivet, det vill säga hur rätt gör de som beslutar om RP? 51,5% i utfall är svaret, dvs lite bättre än medel för den sidan, med andra ord inte mycket.
Läser man i böcker om detta lite specifika problem ser man ofta 15-regeln, som en vägledning. Denna innebär att man summerar antalet hp med antalet spader (HpSp). Om denna summa är 15 ska man öppna i fjärde hand, annars ska man passa. Är det då en bra regel? Vi låter statistiken avgöra:image

Vi ser att denna regel är bra, utfallet blir mindre är 50% precis vid detta värde på HpSp, med 14 landar man på 51% och med mer än 15 tappar man i utfall om man väljer pass-lappen i fjärde hand.

Tabellen är begränsad till att det ska finnas mer än 100 utfall, men regeln gäller även utanför denna begränsning.

 

 

I verkligheten är det ju inte alltid fjärde hand som avgör. Det finns ju tre andra beslut på vägen. Låt oss titta på vad som hände oss igår:image

I bricka 13 där vi var ensamma om RP såg det ut så här.
N: giv 11hp 4333 och bal – pass.
Ö: Spelstark hand 6511 7-9hp – pass.
S: 9hp och 4432 – pass
V: 11hp 5431 – 14HpSp – pass
NS: 75% då ÖV har 3sp hemma!Undrar vem som bröt tystnaden vid övriga bord?

imageNästa var bricka 16 – också ensamma och 75%..
N: 11hp 5332 – pass
Ö: 11hp 4432 – pass
S: 7hp 5431 – pass
V: 11hp 5422 – pass
Om V tillämpat 15-regeln dvs med
11+5 = 16 skulle han öppnat med 1sp och därmed snuvat oss på 75%

Det är små marginaler Ler.

Inget vi gjorde något för att förtjäna – LAZY BRIDGE.
/Rickard

Svaga 2-öppningar

Idag gick Tord igenom svaga öppningshänder, dvs öppning 2ru,2hj,2sp,3kl..3sp och 4kl..4sp. Vanligast är naturligtvis de på 2-nivån då det ju bara krävs en 6-korts färg och 6-10p. Knappt en gång på tio finns denna möjlighet när man ska öppna. Avsikten är att skapa bekymmer för motståndarna då buden kapar bort mycket av budutrymmet.
De tvingas gissa!!

I kväll fanns möjligheten i bricka 18:

image

Öst är giv och uppfyller alla kriterier som vi lärt ut: 6 spader, helst två topphonnörer och mellan 6-10p, dvs “klockrent”: 2sp.  Syd med sin jämna hand och 10p tvingas passa, vilket Väst också gör om hen följer de direktiv vi lärt ut. Det finns varianter där 3sp inte är invit utan bara påfyllnad på spärren, så vi antar att 2sp står till Nord. Nord har en fin fördelning med styrkan i sina färger. En modig Nord testar 3ru, Öst som spärrat passar, allt annat är tjänstefel. Har du bjudit ett spärrbud har du bjudit färdig om inte partnern inviterar med 3sp eller bjuder egen färg. Om Väst passat har Syd klara bekymmer, vad har Nord? 11-16p och med 10 därtill och med bra trumfstöd kan ju 5 ruter finnas. En realistisk Syd passar nog och det är Västs tur. En sund Väst höjer i detta läget till 3sp, som en fightande Syd eventuellt bjuder över med 4ru.

Om NS klarar 4ru kan det vara lönsamt för ÖV att offra sig i 4sp… Som ni märker ger öppningsbuden på 2-nivån bekymmer för motståndarna. Hur gick det då vid borden:

image

4 ÖV-par fick behålla 2sp och beroende på övertricken fick de utfall mellan 33-83%, som alltid gäller det att ta alla stick som finns, och helst något till. 4 hamnade i 3sp med 0-56%. Två NS-par hittade 3ru med utdelning mellan 0-89%! Enligt DD-tabellen är både 3sp för ÖV och 4ru för NS spelbara kontrakt. Vi antar det blev 3sp.

image

Syd har sju utspel (=) mot 3sp som inte ger favör enligt dator-analysen ((DD-solver). Vi hittar bara ett par som spelat ut en klöver-hacka och därmed gett favör. Om vi antar vi får klE ut.
Hur planerar du i så fall ditt spel för att ta maximalt antal stick?

 

image

Du lägger naturligtvis 2:an på bordet och får en trist känsla i magen när N bekänner med klkn, den stinker singel.. Så Syd fortsätter med en liten klöver som Nord stjäl. Om inte NS nu tar ett ruter- och ett hjärterstick snabbt blir det en ÖT (övertrick) till ÖV. Det är alltid brådis att ta för sina höga kort när det finns många godspelade kort på bordet!! Det finns tre höga klöver att saka bort alla Östs ruterhackor på, vilket fungerar om inte trumfen sitter sämre än 31 då spader E kan användas som ingång i sista rundan med trumfutdragning. Underspelar Nord sitt ruE i hopp om att hitta ruD hos Syd för att få en ny stöld i klöver kan Öst  efter att ha stulit över Nord fixa en ÖT genom att stjäla en ruter på bordet och sedan saka en ruter och sina hjärter på de höga klöverna. Det krävs då att trumfen sitter 22, vilket den gör i detta fall, alternativt att det är Syd som har tre spader. De Öst som lyckats få 10 stick har alltså fått hjälpen att NS inte tagit sina stick direkt i hjärter och ruter efter den inledande stölden. Även med ruter och hjärter-utspel hinner NS få en stöld i kl, om Nord returnerar klkn som Syd tar med sitt E. I detta läge bör ju Syd inse att klkn är en singel och returnerar alltså en klöver till stöld. Det finns naturligtvis flera varianter av spel på denna bricka, som alltid… Ni får gärna kommentera hur det gick till vid ert bord.
Som framgår är det helt avgörande hur många stick man lyckas ta!
/Rickard

En helt vanlig bricka

Spelad en helt vanlig onsdagskväll på Medborgarhuset i Bjärred, bricka 2 2018-11-21:

image

image

imageDet är den information du kan hitta på “BIT” om varje spelad bricka. Om du vill hitta orsaken till varför ni hamnade på en viss position i resultatlistan är det här du ska söka för att eventuellt hitta vad som gick snett imageeller bättre än förväntat i en viss situation. Du kan enkelt räkna ihop hur de höga korten satt: Öst 4, Syd 13, Väst 14 och Nord 9, dvs NS hade 22hp  och en 8-korts spader, imagemedan ÖV hade 18hp och hade ingen 8-kortsfärg, dvs ingen bra trumf. I den lilla tabellen till höger om Syds kort kan du hitta DD-tabellen, som anger vad som är möjligt att imageuppnå om alla som spelar ser alla korten och inte gör några misstag, dvs rent teoretisk…
Praktiskt kan man säga att med image22hp och en 8-korts trumf är det förmodligen ganska lagom om NS spelar 2sp. Det är bara två par som landat där med olika utdelning beroende på hur många stick de lyckades ta, 2 stick extra gav 89% i stället för 11%! Budgivning enligt läroboken borde vara: p-1hj-p-1sp-p-1NT-ppp, där 3 par har hamnat med resultat mellan 61-100%. I DD-tabellen kan vi se att NS teoretiskt kan ta 8 stick i NT och 9 i spader, varför spader är bättre då det ger 140p (2sp+1) med sang är något sämre då man får 120p för 1NT+1. Tyvärr finns varken budgivning eller hur korten spelades registrerade så där tvingas du lita på ditt minne…

Ibland minns man ibland har hjärnan bestämt sig för att glömma det, oftast inget vi styr medvetet. Tillsammans med min partner lyckas vi ofta med gemensam kraft memorera budgivningen och vissa delar av spelet, speciellt där det gått bra eller dåligt. Vill du påverka dina resultat i positiv riktning tror jag att det bästa och mest effektiva sättet är att dela upplevelsen med din partner dagen efter ni spelat exempelvis med telefon och att tillsammans titta igenom de brickor där det finns förbättringspotential, så ni inte upprepar samma miss kväll efter kväll.

Vi ser att vinnarna denna kväll satt ÖV på brickan och fick bara ihop 39% då motståndarna lyckades få hem ett stick mer än teoretiskt (Syd: 1NT+2). Hur kunde då detta ske? Utspelet från Väst var kl3. Normalt undviker man spela ut färger motståndarna bjudit då sangspel går ut på att odla hackor i den egna bästa/längsta färgen. Valet står mellan klöver och´ruter, själv hade jag valt ru5, vilket skett i ett fall medan två valt kl3. I denna giv kan man spela ut vilket som helst av de 13 korten, de innebär ingen s.k. favör, dvs att man med utspelet skänker bort ett stick direkt. Tittar vi på korten ser vi att NS kan få ihop 4 stick i spader och 3 i vardera ru och kl, dvs 10 stick om man driver ut de tre essen i dessa färger. Å andra sidan har ÖV alla fyra essen så egentligen finns det ju bara 9 stick till NS. För att inte spelföraren ska hinna ta 9 eller 10 stick är det viktigt att ÖV börjar spela hj, så de kan genomskjuta Syds Kkn. En smart Syd kommer att undvika röra hjärtern då det är en “känslig färg”, utan inriktar sitt spel på att få undan ÖV:s ess. Det troliga är att S börjar med att försöka godspela sin spader, finns ju flest stick att hämta där. Om Väst håller inne med sitt E till tredje gången färgen spelas kan Öst saka hj3, som en markering för styrka i den färgen. När Väst kommer in på spE spelas då hj2 som Öst tar med sitt E. Öst spelar ny hj och det kvittar vad Syd gör, ÖV kommer att få 5 stick och därmed blir resultatet i stället 1NT+1 och då får NS 22% och ÖV får 78% på brickan, dvs dubbelt upp på bara ett stick värt ynka 30p. Det är ofta i dessa vanliga brickor (18-22p – 40%) som en partävling avgörs, ett stick här och ett annat där och poängen trillar in.
/Rickard

PS. Har funderat på om analyser av ovanstående sort kan vara till någon nytta? Vore mycket tacksam på feedback, vilket kommer att avgöra om jag gör fler försök i denna riktning. /DS

Vinnande bridge..

image

Vad är vinnande bridge? Antingen kan man få svaret genom att köpa en gammal klassisk bok på Tradera för 95:-. Eller så kan man som jag gjorde när jag var relativt grön, fråga en av vinnarna, Folke Björk på den tiden. Hans svar var ganska enkelt: “Undvik göra egna misstag, det du får poäng på är motståndarnas misstag…”
Dvs en ganska defensiv strategi.
Själv har jag alltid varit lite skeptisk till den idén, men ju mer jag spelar desto visare verkar det rådet att vara.
Igår följde vi det rådet utan att vara uppmärksamma på det. Vår sämsta bricka var på 28% och vi hade bara 5 under 50%. Vi hade relativt mediokra kort och fick spela motspel 18 av de 26 brickorna. Min partner fick “äran” att spela ut 14 av dessa gånger och lyckades nästan varje gång utan att ge favör. Dvs vi undvek att göra misstag i detta kritiska moment. Sen inträffade det som alltid händer, man får en del skänker från ovan. Om det då var som igår att många missade just vid vårt bord – ja då händer det.
Konstigare än så är det inte – drygt 68%!
Hur viktigt är då utspelet? En normal kväll gör man det på 1/4 av brickorna, dvs 6,5 gånger. Tord fick lite mer denna kväll, 14! Man kan alltid diskutera, om hur man ska spela ut mot 3NT, defensivt eller offensivt? Dvs undvika ge bort stick eller försöka etablera egna hackor för att ta stick och i bästa fall en bet. Vad är rätt och i vilken situation? Man har budgivningen att begrunda och de egna 13 korten, det är allt. Så låt oss titta på bricka 13:

image
Budgivning gick: p-1NT-p-2kl-p-2ru-p-3hj-p-3NT. Dvs ganska tufft bjudit med 24hp. I DD-tabellen ser vi att kontraktet är en bet. Syd valde att dra för Kxxx i spader och spelade ut sp2. Då N har Dkn var ju utspelet mitt i prick och det blir enkelt en bet med 3 spaderstick och ett på hjK och ett på ruE. Vad händer om S väljer ett defensivt utspel med hj6 eller hj10? Hade detta varit lika framgångsrikt?

Ni får gärna tycka till med en kommentar….

/Rickard

En slambricka

Salen var nästan full…

Inte riktigt vi kan med skohorn och lite god vilja klämma in sex bord till. Roligast av allt denna kväll var att Gunnar och Siv som deltagit i vår nybörjarkurs tog hem vinsten. Stort grattis!! Göran och undertecknad mötte dem i näst sista ronden och då låg de enligt BM-dosan på 1:a plats, och såg mycket förundrade ut när jag berättade det.

Det fanns som alltid många roliga brickor och spel att dyka ned i. Jag valde något som egentligen inte är mitt favoritämne, slam! Bricka 1 var en sådan:

image

Ert resultat och givarna ni spelade denna kväll finns i förbundets system BIT: http://www.svenskbridge.se/tvl/272378

Vid vårt bord gick budgivningen: 1sp-p-3sp-p-6sp. Slambudgivning är ju inget man fokuserar på i en nybörjarkurs, så N chansade lite. Nåja 19hp och 5-korts spader och partnern har lovat 11-12 och 4-korts stöd, så med lite stödpoäng är ju 33p inte långt borta. Syd har 12hp och med 2 stödpoäng finns ju 14. Med “lite” mer avancerad budgivning skulle kanske buden gått: 1sp-p-2NT-p-3sp-p-4kl-p-4ru-p-4hj-p-4NT-p-5ru-p-6sp/6NT.

2NT(S) är en finess som kallas för Stenberg (4-stöd och krav till utgång), 3sp(N) betyder 5-korts spader och intresse för slam, 4kl(S) jag har också bra kort och “kontroll” i klöver (E/ K eller renons/singel), 4ru (N) motsvarande i ru, 4hj(S) singel. Nord vet nu att det finns stopp i alla färger. Har S bara spK eller spE ska en lillslam bjudas, har han båda kan man fundera på storslam. För att ta reda på hur många Ess S har bjuder N 4NT, Syd svarar 5kl med 0-4 ess, 5ru med ett som här. Många har fem “ess” där trumfkungen räknas som det femte, i så fall betyder 5ru 1/5 ess. Efter detta vet N att slam bör bjudas. Då tillkommer en ytterligare svårighet ska vi bjuda 6sp eller 6NT? 6NT ger 10 ynka poäng mer, men i en partävling kan detta ha stor betydelse.

Vill du veta lite mera om finesserna ovan är du välkommen till vår kurs under våren som börjar 31/1 kl. 18-18.45 innan spelet.

Öst som har en slätstruken hand kan ta ett kort i högen, säg kl8. Nord lägger upp en spelplan och efter en stunds funderande ser man att för att få tolv stick krävs att antingen masken i trumf eller i ruter går, dvs det är c: 75% chans att kontraktet går hem. Så första stick vinner N med klE (tag höga honnörer på korta handen först). Spelar spD och lägger sp3 från bordet. Väst tar för spK, och returnerar mest riskfritt hjD, som N tar med hjE. (Alternativt chansar V med en klöver i hopp om att partnerns utspel var en singel, vilket det ju är om N har tre klöver.) N spelar nu ru3 och tar med ruK på bordet. Spelar ru2 och upptäcker med glädje att ruD satt rätt och tar den med ruK och kan sedan spela rukn och tar enkelt resten av sticken.

Om du har frågor eller vill diskutera given – klicka på “kommentar” nedan.

/Rickard

Vinnarbrickan?

När bloggen en gång startade försökte vi få vinnarna att ge oss en bricka, som kunde diskuteras på bloggen, så blev det sällan – tyvärr…
Då det i torsdags äntligen blev vår tur att komma överst känner jag en viss “plikt”..image

Som vanligt när det går bra får man en hel del ofrivillig hjälp från motståndarna…
Eftersom vi delade viktorian med våra motståndare i denna bricka och jag hade tur i mina gissningar och då vi sysslat med NT på “Prata-bridge”-mötena kanske denna bricka kan vara värd att titta närmre på.
V inledde med pass och N(LG) öppnade multi 2ru som Ö(ego) dubblade. Syd bjöd 2hj och om jag minns rätt dubblade V(Tord) och efter pass från N högg jag till med 3NT lite chansartat. Tyckte Tord borde ha 8hp för X och med mina 18 och hjE som stopp.. Syd inledde med hjK och lyckan var total när jag såg att min gode partner hade tre hackor i hj!! Dvs S hade bara 2 så jag kunde blockera hjärtern. Syd fick för sin hjK och i nästa tog jag för mitt hjE. 4+1+2+1,  dvs 8 säkra. Sitter rutern 22 finns 3 extra där. Med bara Dkn i hj hos N finns en risk att N har något annat högt kort också, bara att hoppas han inte sitter med Dxx i ru då är det kört. Jag toppade ru och S kom in på ruD. Egentligen borde jag spelat “safe” och spelat ru10 från bordet som jag sedan släpper till S, då klarar jag Dxx hos N också. Denna kväll var inget sådant värt något. S vände i kl och jag fick 10 stick, då de tog sista i kl. Vi fick 86% men då vi bjudit på 14% på brickan innan blev ronden delad  – som den ju borde Ler
/Rickard

Ruskig anpassning

Tord och jag provade “trivsel”-bridge igår då han skulle ut och jaga vildsvin idag. Bra att det finns alternativa speldagar i byn om man skulle bli förhindrad att spela ordinarie dag tyckte vi.

Några gånger undrade vi hur de blandade korten på onsdagar. Det var en kväll med ruskiga givar där värdering av händer med hp kom på skam. Vi hade chansen att bjuda lillslam i spader i två givar, den ena hittade vi inte ens utgången, men vi levde upp till vår devis:
“Bjud aldrig utgångar som inte går hem”.

image N öppnade med 1sp, lite magert med en vacker fördelning, 2sp kan ju vara ett annat alternativ. 2kl och 2sp följde och S klämde i med 4sp. Då jag slapp hj ut och trumfkungen satt rätt fick vi hem rubbet. Som tur var hade ingen hittat slammen, vem gör det? Så vi delade prestationen med 3 andra par och fick 89%.
image Alla passade och S öppnade 1 sp som N höjde till 2 och S inviterade med 3sp. Jag (N) funderade länge men tyckte inte mina 2 kungar var nog så jag passade av!! Partnern såg inte helt glad ut och spelade hem +3. Vi fick betala priset för vårt motto då hälften bjudit ut – 28%.
I böckerna står 32-33hp för slam, här räckte 21 och 23 hp gott och väl.

Sen diskuterade vi ett annat ämne där vi har olika uppfattning, utspel mot 3NT där jag numera aldrig drar i en färg med honnör utan spelar nästan uteslutande ut högsta i min sämsta färg. Igår var detta ödesdigert i två givar där vi grovt missade toppar om jag gjort som det står i böckerna… Det var dock långt upp till de suveräna vinnarna denna kväll…
Vi tackar för en trevlig kväll och att det känns konfident att för kommande “öppet hus”-kvällar kunna visa upp hur man spelar tävlingsbridge på riktigt.
/Rickard