Utbildning 2019

Datum Tema Ansv Teori/Givar Presentation
29/1 Mest NT Rickard Mest NT Mest sang
19/2 Trumfspel Tord Färgspel Spelföring i färg
26/2 Datorer Rickard Utveckla din bridge
5/3 Utspel mot NT Göran Givar utspel PDF utspel
26/3 Inkliv Bertil Givar inkliv Inkliv pres.
2/4 Handvärdering Rickard Givar Presentation
26/4 Göran

Finns intresse kommer vi att presentera och lära ut självträning med datorns hjälp.

Tack alla ni som tog er tid att besvara vår enkät i julas. När vi sammanställde era önskemål tyckte vi det kändes som att satsa på spelträning under vårterminen var det som borde ge er bäst utdelning för att utveckla er bridge.

image

Under HT 2017 höll vi en kurs där spelträning var central. ( “Prata bridge” ) Då vi under 2018 matat era fulla med teori tycker vi det nu är dags att ni lär er tillämpa all denna teori, så ni har nytta av den när ni tävlar.

Vi kommer att prova samma koncept nu under våren, där vi erbjuder sex tillfällen på tisdagseftermiddagar (13-16) i Stora Salen på Medborgarhuset i Bjärred. ( 29/1, 19/2, 5/3, 26/3, 2/4 och 26/4). Vi har lyckats rekrytera fyra lärare som kommer att dela på ansvaret, alla kända ansikten: Göran, Bertil, Tord och Rickard.

Vilka teman vi kommer att ha framgent är ännu inte fastställt, kommer dock att framgå i tabellen ovan  där vi också erbjuder möjlighet att ta del av vår kursdokumentation om ni av någon anledning missat vid något tillfälle.

Väl mött Ler