BBKBBO

imageDvs Bjärreds Bridgeklubb på Bridgebase Online!
under denna flik har vi samlat allt material med anknytning till vårt projektet. Den kraftfulla bridgenäven till höger är vår profilbild på Facebook, där vi fortlöpande informerar om nytt material i denna del av vår blogg. Innehållet här är av “statisk” natur, dvs typ “eviga sanningar” till skillnad från det som finns i den löpande bloggen, Klubbtidning.

image

 
I underflikarna till “BBKBBO” har vi försökt strukturera innehållet i två logiska nivåer:

imageI första nivån finns som regel navigering till underliggande nivå. WordPress hantering av menyer är lite annorlunda än den mer vanliga, att första nivån inte är klickbar.
–  Grunderna, innehåller basfakta om bridge.
–  Problemen, är de nötter som presenteras på FB.
–  Teamet, dvs projektgruppen, planer, frivilliga …
–  Kontakt, vår sida där man kan anmäla intresse.

 

 

Strukturen kommer att ändras efterhand som vi producerar nytt material

Annonser