En skvis – 35 02-11

 

 

Av en handfull bottenbrickor kan jag inte rädda någon till eftervärlden. Jag väljer en toppbricka istället. Dels för att den innehåller en allmängiltig budgivning, dels för att den innehåller en intressant spelplan.

Den inledande budgivningen är 1hj – 1sp – 2NT i varje normalt system. Svarshanden får nu vittring på en lillslam i spader och måste gräva lite djupare i verktygslådan. Det finns två vägar att gå (bortsett från att hiva in 6sp):

1) Visa. Sh kan hoppas på anpassning. I så fall skall han visa en bra spaderfärg plus sin klöverrenons och låta öh avgöra. Efter 2NT (18-19) är 3hj det enda bud som är passbart. Alltså 3sp varpå öh med aktuell giv bjuder 3NT och visar dubbelton. Nu hoppar sh till 5kl!

Vi har då plockat upp KONTROLLBUD. När sh hoppar förbi hela fyrläget säger han ”jag har renons i klöver och vill mot slam”. Eftersom öh har EK i partnerns renonsfärg är risken stor att han lägger av med 5sp.

2) Fråga. Sh kan resonera på ett rakare sätt = ”har öh spD vill jag spela 6sp”. Alltså plockade Bosse upp 5sp! Budet är så gammalt och enkelt att det nog inte ens har ett namn. Öh skall lägga på till lillslam med en honnör (E/K/D) i spader. Således 1hj – 1sp – 2NT – 5sp – 6sp.

Ruter ut och över till spelplanen. Rutermasken gick bra. Nu har vi tolv spel. Kan vi få 13?

Det finns inga fler maskar att slå så det måste bli ”med ånga och press” = skvis. Oftast sker skvis med automatik, d.v.s. det visade sig att någon av motståndarana var tvungen att kasta bort ett håll på tampen. Då var vederbörande skvisad.

Med ibland kan spelföraren rigga skvisläget. Två ingredienser krävs; tempo och hot. Med tempo menas att ”det fattas nu bara ett stick” och det är ju uppfyllt. Vi fattas bara det trettonde sticket. Tempo är svårare att styra ju lägre kontraktet är – fi har fler möjligheter att döda hoten.

Med hot menas att det måste finnas minst ett kort EFTER den man skvisar som vederbörande måste hålla. I detta fall utgör rutern ett sådant hot mot Syd. Om utspelet var från Kxxx (vilket är troligt) kan inte Nord hålla rutern. Bordets RUTERTREA utgör ett hot mot Syd. Har då Syd även hjK skall han fastna i vår ruterhjärterpress.

Således trumfa ut, gå in på hjE och ta ut klE+K (saka ruter) och stjäl den sista klövern. Dra ner spaderna och håll kvar ruter E3 på bordet. På handen har du hjD + en ruter. Vad har Syd kvar? Två röda kungar! Du tar det trettonde spelet med ruter tre. Sakar Syd hjK står ju din hjD.

Skulle Nord ha hjK fungerar inte din skvis och du får nöja dig med hemgång. Men du försökte!

Annonser

One Reply to “En skvis – 35 02-11”

 1. Den inledande budgivningen (1h – 1s – 2n) är väl inget att orda om. Fortsättningen mot slam kan ju dock vara lite klurig. Då 2n lovar balans och 18-19 hp, vet ju sh att spader är en gemensam färg. I min värld är 3s inte krav, varför detta bud är uteslutet. (Bjudes med svag hand och lång spader = slutbud.
  Att kontrollbjuda 5k och visa 1:a kontroll är en ide´. Öh vet då att sh är intresserad av slam i antingen h eller s. Öh kan då kontrollbjuda 5r, men vad händer sen? Bjuder sh 5s, förstår öh att det är s som är färgen. Öh vet också att kontroll finns i alla färger och kan lägga på till 6s.
  En enklare variant är att sh som andra bud bjuder 4k (Greber) och får svaret 4n=3 ess. Sh kan då bjuda 6 s, med viss darr på manchetten

  Ditt namnlösa bud 5s verkar för mig vara en sammanblandning mellan de gamla konventionerna ”fria 5 i högfärg”, som ber partnern passa men 0-1 tppphonnör, bjuda 6 med 2 och 7 med 3, och ”fria 5 sang”, som frågar efter antalet topphonnörer. Svar: 6k= ingen; 6r= 1; 6h= 2 och 7 i färgen = 3 topphonnörer.

  En undring om utspelet. Är inte risken att ruter ut på denna bricka ken ge favör? I likhet med vad h – ut skulle ge. K ut måste vara ofarligt med tanke på att budgivningen berättat om k-renons hos spelf.

  Skvisen är snygg, men kan nog komma automatiskt. Orättvist mot den som hittar den redan vid spelplaneringen.
  Magnus

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s